ใครมีปัญหาในการวาดสัดส่วนลองดูนะคะ คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะเขียนจากวิธีการที่เราใช้จริง