สัมภาษณ์ Clap-san นักวาดเวียดนามที่เพนท์สีน้ำได้เทพอีกคน