fbpx

[video]:สายอาชีพทางด้าน illustration และ cg

by sasi tanadeerojkul

สวัสดีค่ะ วันนี้จะเป็นการแนะแนวสายอาชีพเส้นทางในสาย illustration และ cg
จะมีประโยชน์มากๆสำหรับน้องๆที่อยู่มัธยม

slide powerpoint อันนี้เป็น slide ที่ไปบรรยายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะ
หัวข้อ “เส้นทางสู่สายอาชีพด้าน illustrationและ cg”

เนื่องจากน้องๆอยู่ม.ปลาย
หัวข้อหลักๆก็คงจะเป็นการแนะนำสายอาชีพมากกว่า
ไม่ได้เจาะจงไปในอาชีพนักวาดโดยตรง แต่การบรรรยาย
จะเน้นว่างาน illustration และ cg จะนำไปทำอะไรได้บ้าง
และเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม หรือทำงานนั้นๆได้อย่างไรค่ะ
นอกจากนี้วีดีโออันที่ 2 เป็นการแนะนำสถาับันการศึกษา
และเส้นทางในการทำอาชีพคร่าวๆค่ะ

Related Posts