สวัสดีค่ะ วันนี้จะเป็นการแนะแนวสายอาชีพเส้นทางในสาย illustration และ cg
จะมีประโยชน์มากๆสำหรับน้องๆที่อยู่มัธยม

slide powerpoint อันนี้เป็น slide ที่ไปบรรยายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะ
หัวข้อ “เส้นทางสู่สายอาชีพด้าน illustrationและ cg”

เนื่องจากน้องๆอยู่ม.ปลาย
หัวข้อหลักๆก็คงจะเป็นการแนะนำสายอาชีพมากกว่า
ไม่ได้เจาะจงไปในอาชีพนักวาดโดยตรง แต่การบรรรยาย
จะเน้นว่างาน illustration และ cg จะนำไปทำอะไรได้บ้าง
และเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม หรือทำงานนั้นๆได้อย่างไรค่ะ
นอกจากนี้วีดีโออันที่ 2 เป็นการแนะนำสถาับันการศึกษา
และเส้นทางในการทำอาชีพคร่าวๆค่ะ