สัมภาษณ์ William Chua นักวาดลาย T-shirt

วันนี้มาสัมภาษณ์นักวาดชาวสิงคโปร์กันบ้างค่ะ