วันนี้มาดูขั้นตอนการวาดภาพสาวสตรีทแฟชัน 2 ภาพค่ะ

ใช้ reference จาก http://www.style-arena.jp/?langType=en

programe:SAI