วันนี้มาพบวีดีโอบล็อคทำยังไงอยู่ได้จากการวาดโดยไม่พึ่งส.น.พ.