สำหรับ podcast วันนี้ก็จะมาฟังเรื่องการเป็นนักวาดฟรีแลนซ์ยังไงให้อยู่รอด และไม่ลำบากนักกด play เพื่อฟังค่ะ