วันนี้มาดูวีธีการจัดองค์ประกอบภาพให้สวยด้วยสัดส่วนทองกันจ้า