มาดูผลงานน้องๆที่เรียนต่อค่ะ

ผลงานน้องวรากร คำธิตา
ม.6 โรงเรียนบดินทร์เดชา
intensive manga illustration,manga illust workshop

ผลงานก่อนเรียน

ผลงานหลังเรียน

ความรู้สึกหลังเรียน(workshop)

ผลงานน้องศุภวิชญ์ จังพานิชย์กุล(ฟิล์ม)
มหาวิทยาลัย ปี 1
intensive manga illustration

วามรู้สึกหลังเรียน

ผลงานน้องสลิลพร วงศ์อาภาเนาวรัตน์(ปุ๋ม)
intensive manga illustration