เปิดคอร์สintensive manga illustrationรุ่นที่15/อาทิตย์ที่13มกราคม(เต็ม)