รวมปัญหาคาใจและใช้ reference อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์