ตอบคำถามน้องทิพย์:เรียนสายไม่ตรงกับวาดแล้วจะเลือกทำงานด้านไหน