ตอบคำถาม:ระหว่างเลือกเรียนทูตกับเรียนออกแบบ อันไหนดีกว่ากัน