ตอบคำถาม:อยากเรียนทั้งสายวาดทั้งสายอักษรจะทำอย่างไร