fbpx

วาดฉากด้วยหมึกแบบไม่ร่างภาพ

by sasi tanadeerojkul

วันนี้ก็เป็นการบันทึกภาพวีดีโอในการวาดฉากโดยไม่ร่างภาพก่อน (แต่มีแบบวาดค่ะ)

Related Posts