ทำไมเวลาตั้งราคางานวาดจึงไม่ควรดูราคากลางอย่างเดียว