วิธีการวาดและลงสีภาพ portrait ด้วยสีน้ำโดย Paerytopia