ถอดรหัสความคิดแบบคุณภาววิทย์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักวาด(พร้อมรีวิว)