มีคนเกลียดและไม่ชอบงานเรากับตัวเราในอินเตอร์เนททำยังไง?