ตอบคำถาม:น้องผักบุ้ง [เรื่องการไปทำงานที่สิงคโปร์]