ข้อคิดที่ได้จาก seth godin นักเขียนชื่อดังพูดถึง Rene Margritte