มาพบกับเวอร์ชันลงสีแล้วค่ะ

verdythmb2 verdy2color3