มาดูอุปกรณ์การวาดที่พี่มุ่ยกับพี่เต้ยใช้กันค่ะ โดยมากเป็นกระดาษนะคะสำหรับวีดีโอนี้