งานอดิเรกพี่เต้ยค่ะปั้นดินเยื่อกระดาษและ tips เลือก copic และ touch marker ของพี่มุ่ยค่ะ