วีดีโอนี้ทำเพื่อขอบคุณที่ติดตามกันตั้งแต่2010-2015ค่ะ