fbpx

คุณเลือกที่จะเป็นแบบไหน?

คุณเลือกที่จะเป็นแบบไหนคะ?ถ้าเจอสถานการณ์ต่อไปนี้(การ์ตูนเก่าที่เคยเขียนใน exteen ค่ะ )


nakwad5

Share
Tweet
Pin