มาดูกันค่ะว่าการจะทำให้คนๆหนึ่งเป็นลูกค้ามีลำดับขั้นอย่างไร

podcast_22