แจก high-res lineart สำหรับระบายสี ‘THIDA’ พร้อม video process