แจก high-res lineart สำหรับระบายสี ‘fighter’ พร้อม video process