วีดีโอพูดเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากออก podcast ไปค่ะ