แจก high-res lineart สำหรับระบายสี ‘sassy’ พร้อม video process