แจก high-res lineart สำหรับระบายสี ‘ursa’ พร้อม video process