แจก high-res lineart สำหรับระบายสี ‘spy’ พร้อม video process