‘น้องภีส์ม’กับการเยียวยาผ่านการวาดรูปที่ทำให้เธอพิเศษ