สมุดระบายสีทำให้ผู้ใหญ่หวนคิดถึงวัยเยาว์ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ