มาฟังกันว่าทำไมการเดินทางสำคัญกว่าเป้าหมายอีกนะคะ

podcast_ban29