fbpx

ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการเรียนศิลปะ

by Peem

ในเวลาที่เราจำเป็นต้องตัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาออก ศิลปะมักจะเป็นวิชาแรกที่ถูกคัดออกไป อีกทั้งส่วนมากวิชาศิลปะมักจะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพื้นฐานของประถม แต่การศึกษาทางด้านศิลปะนั้นเปิดกว้างเพื่อรองรับนักเรียนทุกวัย เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษา อารมณ์ สังคม และจินตนาการ

KID1

พัฒนาการเรียนรู้

การเรียนศิลปะนั้นช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่ต้องใช้กับสาขาวิชาการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ่านและคณิตศาสตร์ จากหลักฐานที่พบ ศิลปะมีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ร่างกาย และทักษะทางด้านภาษา ได้พัฒนาความจำและสมาธิของเด็ก ได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจและการคิดวิเคราะห์ เสริมทักษะการสื่อสารและการฟัง อีกทั้งยังได้เสริมสร้างให้เด็กมีจุดประสงค์ มีโฟกัส และมีวินัย โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยปี 2006 ของพิพิธภัณฑ์Guggenheim ในขณะเดียวกัน New York Times ก็แนะให้เห็นว่าการเรียนศิลปะยังช่วยทักษะความรู้ในการเขียนอ่าน โดยเฉพาะในเด็กที่เพิ่งเริ่มหัดอ่าน

เสริมสร้างทักษะทางสังคม

ตามที่ American for the Arts ได้ศึกษานั้น การเรียนศิลปะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กที่สนใจในศิลปะจะได้เรียนรู้ที่จะทำงานกับคนในกลุ่มและเข้าใจถึงความแตกต่างของมุมมองของแต่ละคน นอกจากนี้เด็กๆจะได้เห็นถึงความต่างของวัฒนธรรมที่จะแปลงเป็นความอดทนและการยอมรับทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาฝีมือและความมั่นใจในตนเองในผลงานของตนอีกด้วย หากว่าเด็กได้รับการสนับสนุนให้ทำตามวิสัยทัศน์ของตนและทำอย่างเต็มที่ พวกเขาจะสามารถพัฒนาความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง การที่มีความมั่นใจเพิ่มสามารถนำไปสู่การมีส่วนร่วมในโรงเรียนที่ดีกว่าเดิม

อ้างอิงจาก Abrakadoodle เด็กที่สนใจงานศิลปะมักจะมีโอกาสได้เป็นประธานชั้นปี หรือเข้าร่วมงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มากกว่าคนอื่นถึง4เท่า

สั่งสมความคิดสร้างสรรค์

ศิลปะช่วยให้เด็กช่างคิดช่างประดิษฐ์และใช้จินตนาการ การเพิ่มความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เด็กได้คิดในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับโลก  The Boston Globe ระบุว่าศิลปะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาและเข้าใจถึงจุดยืนของตนเองในความสัมพันธ์ต่างๆ เด็กที่สนใจศิลปะได้คิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับทักษะการสังเกตและ “คิดนอกกรอบ” ในการแก้ปัญหา การเรียนศิลปะจะพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมและสกิลนี่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตการเรียนและชีวิตการทำงาน

 

 

Cr ภาพตัวอย่างเอนทรี่ :  http://ilovenewton.com/boston-with-kids/

อ้างอิงจาก : http://www.livestrong.com/article/250333-what-are-the-benefits-of-art-programs/

Related Posts