การจัดองค์ประกอบแบบกฏสามส่วน vs. dynamic symmetry ตอนที่ 1