อุปสรรคของฟรีแลนซ์กับห้านิสัยของนักวาดภาพประกอบฟรีแลนซ์ที่ดี