เปิดคอร์ส intensive digital painting online(video critique)รุ่นที่ 1