บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 9 งานจ้างก็ฝึกได้(1)