มาดูว่าฝึกวาดยังไงให้เก่งขึ้น รวมไปถึงมุมมองในการใช้ชีวิตระหว่างการฝึก
พี่มุ่ย:www.meisanmui.com
พี่เต้ย:teimeilian.com
ต้วย:instagram.com/sarrtery