งานเมื่อ 16 ปีก่อน สมุดรวมภาพขาวดำ NOIR | MEISANMUI