คำถามจากทางบ้าน:ฝึกฝนตัวเองยังไง อยากเข้านิเทศศิลป์