สวัสดีค่ะ นิยาย Seraphim Torus มีให้โหลดในรูปแบบ PDF แล้วนะคะ จิ้มลิงค์นี้