เหตุผลกวนใจที่เลิกใช้ Graphic tablet ธรรมดาแล้วเปลี่ยนมาวาดบนจอ