งานอนิเมชันสั้นใน หนังสั้นของ น้องพลอยชมพู Jannine Wiegel ‘The Diary’