บันทึกการฝึกของเจ้าปลาน้อย:week3-year1:จัดการปัญหา