การใช้ ‘ภาษาภาพ’ ภาษาภาพที่ดี ช่วยสื่อสารคาแรคเตอร์ได้ดีขึ้น