รวมรูปช่วงนี้ มีหัดวาดลายไทย และกลับมาบ้าเซเลอร์มูน